•••

Project manager railway

To apply for this job sign in to your existing account or register an account for free.
Last update: May 17, 2022 Last update: May 17, 2022

Details

Deadline: Jun 6, 2022 Deadline for applications has passed
Location: Norway Norway
Organization: NIRAS Norway
Sectors: Roads & Bridges, Civil Engineering, Programme & Resource Management Roads & Bridges, Civil Engineering, Programme & Resource Management
Job type: Permanent position
Languages:
Norwegian Norwegian
Work experience: From 3 years
Date posted: May 17, 2022

Attachments

No documents to display

Description

NIRAS Norge AS søker prosjekteringsledere til nyetablert fagmiljø ved vårt nye kontor i Trondheim.

Har du et ønske om å bidra i det grønne skiftet, samtidig som du hjelper oss med å bygge opp nytt kontor i Trondheim? Da kan dette være det nye sporet i din karriere. Vi ønsker å bygge opp et konkurransedyktig jernbaneteam og da er nettopp du viktig. Hos oss vil du bidra med din ekspertise, samt lære av våre mest erfarne kolleger. Du vil få mulighet til å komme inn i et nyetablert miljø med store muligheter for karriereutvikling hos et fremadstormende rådgiverselskap.

NIRAS er et skandinavisk rådgiverselskap, eid av stiftelsen NIRAS/Alectia, med kontorer i Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim. NIRAS har totalt 2400 ansatte fordelt på 50 kontorer i 30 ulike land. I Norge har vi ca. 60 medarbeidere fordelt på 4 kontor. Vi er i våre prosjekter opptatt av behovene til kommende generasjoner, og planlegger morgendagens infrastruktur med fokus på grønn omstilling og bærekraft.

NIRAS har de seneste årene opplevd sterk vekst innen jernbaneprosjekter i Skandinavia og Norge og har derfor etablert et nytt kontor i Trondheim. I den anledning søker vi nye kolleger til å være med oss på denne ferden. Den rette kandidaten vil få muligheten til å være en del av et konkurransedyktig fagmiljø som skal bistå hele NIRAS Norge, samt være med og skape en trivelig arbeidsplass i Trondheim. Du vil få mulighet til å forme egen arbeidshverdag, være en del av et kompetent team og utvikle egen fagkompetanse gjennom kurs og samarbeid med flinke kolleger. Som vår nye prosjekteringsleder vil du ha ansvar for å sikre gode leveranser, samt bidra til at bedriftens mål om vekst oppnås. Det nyetablerte fagmiljøet vil bli en del av vår infrastrukturdivisjon som teller nesten 400 ansatte i Skandinavia, herav mer enn 180 personer innen jernbane og veg.

Vi er involvert i flere av landets største samferdselsprosjekter innen jernbane (Intercity Moss, Intercity Drammen, Togparkering Ski mm). For oss i Trondheim er det særlig spennende å være med på utviklingen av Trønderbanen sammen med Bane NOR. NIRAS har lagt grunnlaget for denne utviklingen gjennom ferdigstilt utredning for kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen. Vi er nå i gang med å planlegge og prosjektere flere tiltak langs strekningen, slik som forbedring av stasjonsområdet på Ler og nye kryssingsspor på Ronglan, Alstad og Østborg. Vi har ambisjoner om vekst, og ser at det kommer flere interessante oppgaver utover høsten 2022, som vi ønsker være en del av. Som prosjekteringsleder hos NIRAS vil du, gjennom deltakelse i flere spennende prosjekt, være med og forme fremtidens jernbane i Trøndelag.

I NIRAS jobber vi på tvers av fag og geografi for å utnytte den kompetansen og de ressursene vi har innad i organisasjonen. Avhengig av din bakgrunn og erfaring vil du kunne jobbe på store tverrfaglige jernbaneprosjekter eller mindre prosjekter. Oppgaveporteføljen vår er variert og strekker seg fra tidlig utredning til byggeplan og oppfølgning i byggetiden. Hos oss vil du kunne påvirke din egen utvikling og arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og bakgrunn. Noen aktuelle oppgaver vil være:

Ansvar for koordinering av jernbanetekniske fag
Bidra til å ivareta helheten til den faglige leveransen og finne frem til de gode, faglige løsningene
Bidra i utviklingen av fagmiljø og være med i etableringen av kontoret i Trondheim
Deltakelse i oppdrag fra tidlig utredning til byggeplan og oppfølgning i byggetiden
Jobbe med samfunnsutvikling og legge til rette for morgendagens jernbaneinfrastruktur

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning fra universitet/høgskole
Erfaring fra jernbaneprosjekt
Erfaring med bruk av AutoCad / NovaPoint
Evne til å sette seg inn i og forstå tekniske dokumenter
Erfaring med/ ønske om arbeid i tverrfaglige prosjektteam også på tvers av landene i Skandinavia
Formulerer deg godt muntlig og skriftlig på norsk
Det søkes personer med 3+ års erfaring

Personlige egenskaper:

Ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert
Har et ønske om å bidra til faglig og personlig utvikling, både hos deg selv og de rundt deg
Gode samarbeidsevner
Gode kommunikasjonsevner
God til å finne løsninger og ta initiativ
God helhetsforståelse

Vi tilbyr:

Faglig sterkt miljø med flinke og hyggelige kollegaer
Konkurransedyktig lønn
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri i dagene inntil påske samt i romjulen
Nyoppussede kontorlokaler
Faglig utvikling gjennom kurs og samarbeide med flinke kolleger