Head of Department/Assignment Manager

To apply for this job sign in to your existing account or register an account for free.
Last update: Mar 31, 2023 Last update: Mar 31, 2023

Details

Deadline: May 1, 2023 Deadline for applications has passed
Location: Norway Norway
Organization: NIRAS Norway
Job type: Permanent position
Languages:
Norwegian Norwegian
Work experience: Min 10 years
Date posted: Mar 31, 2023

Attachments

No documents to display

Description

NIRAS etablerer fagområdet Vann i Norge! I den forbindelse søker vi deg som har noen eller flere års erfaring innen oppdragsledelse og teknisk ansvar.

Vårt fagområde Vann ble etablert i Sverige i 2019, og siden har vi opplevd stor etterspørsel av våre tjenester også i Sverige og Norge. Nå tar vi neste steg i utviklingen og integrerer den norske vannvirksomheten under samme tak som den svenske. Dermed kommer vi til å være etablert i Stockholm, Göteborg og Oslo. Vi ser en stor ekspansjonsfase og veldig spennende tid foran oss, og vi håper at du vil være med på reisen. Sammen vil vi utvikle virksomheten og bygge morgendagens samfunn bærekraftig!

Om forretningsområdet

Innen vann tilbyr vi rådgivning ved samtlige områder som berører vannets kretsløp i samfunnet. Drikkevann og avløpsvann, håndtering av overvann og flom, VA innen tverrfaglige infrastrukturprosjekter, blågrønne løsninger, saneringsplaner, klimatilpasninger og VA- og overvannsstrategier.

Avdelingen har spesialistkompetanse innen hydrologi, drenering, flomsikring og VA innen multidisiplinære jernbaneprosjekt i Norge. NIRAS er en totalleverandør innen jernbane og sammen med våre kollegaer i Sverige og Danmark jobber vi innen samtlige steg fra tidlig planprosess til byggefase. Vi har også stor erfaring som rådgiver i kommunale byggeprosjekter.

I konsernet har vi mer enn 400 kollegaer innen Vann i Danmark. I Sverige og Norge er vi i dag 11 medarbeidere lokalisert i Göteborg, Stockholm og Oslo.

Om deg

Du har bachelor- eller masterutdanning og kompletterer vårt team med oppdragsledelse og teknisk ansvar. Vi søker både deg som har minst 5 års erfaring innen vårt tjenesteområde og deg som har jobbet med dette i over 10 år. Du brenner for utvikling og trives best i samarbeid med andre. Arbeidssted vil være Göteborg, Stockholm eller Oslo.

Du kommer til å jobbe sammen med en gjeng med svært kompetente og ydmyke kollegaer som trives med hverandre og hvor samarbeid er i fokus.